Hvordan er det nu med pensionen?

Har du overvejet, hvordan dine muligheder ser ud, når du en gang ønsker at forlade arbejdsmarkedet, og gå på pension? Selvom pension og alderdom virker som noget, der er langt ude i fremtiden, kan det være fint at orientere sig i mulighederne for folkepension og andre sociale ydelser. Og nærmer man sig en alder, hvor lysten til at gå på pension vokser, er det en god idé at læse med. For i den forbindelse er der flere ting at tænke på som:

  • Hvornår når jeg egentligt min pensionsalder?
  • Hvad kan jeg få af udbetalinger som pensionist?
  • Gælder der andre regler, hvis jeg fx er tjenestemand eller har egen aldersopsparing?

Pensionsalder og regler

Man kan kun gå på folkepension som 65-årig, hvis man er født før d. 1. januar 1954. Er man født herefter, skal man kigge på de aktuelle regler for folkepensionsalderen. Derudover skal man have boet mindst 40 år i Danmark siden man var 15 år gammel. Er man fx førtidspensionist, bliver den sociale ydelse automatisk ændret fra førtidspension til folkepension, såfremt man når pensionsalderen.

Mulighed for forskellige sociale ydelser

Alle danskere har som udgangspunkt ret til folkepension. Hvor meget den er på, beregnes ud fra civilstatus og de gældende satser for folkepensionen. Folkepensionen består af to udbetalinger; folkepension grundeløb og pensionstillæg. Derudover kan man modtage en ældrecheck én gang om året, hvis man er særligt dårligt stillet rent økonomisk. Der er også mulighed for at søge om og modtage et helbredstillæg, hvis man har udgifter i forbindelse med sit helbred af den ene eller anden art. Sociale ydelser som boligydelse, kan man modtage ud fra beregninger af indtægt og husleje, som det normalt foregår. Ønsker du at bo på plejehjem, skal der ansøges om dette, og man bliver bedømt og taget i betragtning ud fra bestemte kriterier.

Privat pension eller tjenestemand

Tjenestemænd er nogle af de eneste, der gælder andre regler for i forhold til folkepensionen, da de får udbetalt pension af deres arbejdsgiver. Derfor kan de ikke modtage folkepension. Men har man selv eller arbejdsgiver lavet en privat pension, også kaldet aldersopsparing, gør det ikke nogen forskel for retten til at modtage folkepension. Man skal blot være opmærksom på de regler, der gælder for indbetaling til og udbetaling af en aldersopsparing. Dem kan du eventuelt høre nærmere om i din bank.